Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  202020212021/I2021/II2021/III2021/IV2022/I
PIBpm 100,01 105,18 102,71 104,54 106,25 107,24 107,97
   Demanda              
      Gasto en consumo final 96,72 100,35 99,00 100,08 101,09 101,21 101,35
         Gasto dos fogares e ISFLSF 91,64 95,46 94,01 94,54 96,30 96,99 97,03
         Gastos das AA.PP. 111,97 115,02 113,98 116,69 115,49 113,92 114,33
      Formación bruta de capital 105,80 106,93 108,85 107,04 106,13 105,69 106,11
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 98,16 101,40 100,56 101,19 101,91 101,94 102,12
      Exportación de bens e servizos 109,35 120,17 119,73 118,36 119,14 123,44 124,89
      Importación de bens e servizos 105,57 112,42 115,33 111,50 110,24 112,59 113,05
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 94,81 94,37 93,38 94,49 94,75 94,86 94,36
      VEB. Industria 100,50 104,65 106,36 103,10 105,07 104,07 101,58
         VEB. Industria manufactureira 102,55 108,82 108,87 105,73 109,47 111,20 111,14
      VEB. Construción 108,20 105,60 106,93 104,78 105,84 104,85 105,05
      VEB. Servizos 100,44 107,03 103,06 106,36 108,33 110,35 112,00
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 85,13 97,93 88,41 96,48 100,75 106,06 109,55
         VEB. Información e comunicacións 147,72 147,59 143,64 141,30 149,10 156,35 160,73
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 113,82 121,48 120,83 123,26 121,55 120,27 120,16
         VEB. Actividades inmobiliarias 105,03 105,35 104,98 105,23 105,45 105,72 105,99
         VEB. Actividades profesionais 108,03 113,20 111,79 113,32 113,85 113,86 116,22
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 108,48 111,99 110,81 112,16 112,79 112,21 112,58
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 85,05 93,23 90,53 93,18 94,99 94,22 92,87
      Impostos netos sobre os produtos 94,00 99,68 97,09 99,66 100,55 101,39 102,94
      VEB. Servizos non de mercado 107,44 110,90 109,96 111,00 111,46 111,17 111,59

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2019 son provisionais. Os datos anuais de 2020 e 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

27-05-2022
Compartir: