Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201920202020/III2020/IV2021/I2021/II2021/III
PIBpm 1,1 -8,9 -6,4 -7,0 -2,4 16,0 3,2
   Demanda              
      Gasto en consumo final -1,4 -7,2 -3,6 -3,2 -0,8 17,4 2,4
         Gasto dos fogares e ISFLSF -2,5 -11,4 -6,1 -7,7 -2,5 21,8 1,5
         Gastos das AA.PP. 1,8 4,8 3,4 9,6 3,9 7,9 4,6
      Formación bruta de capital 3,7 -11,8 -8,6 -6,5 -2,2 16,5 -3,3
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) -0,6 -7,9 -4,4 -3,7 -1,0 16,8 1,4
      Exportación de bens e servizos 0,6 -5,8 2,2 -1,3 5,6 37,6 -2,7
      Importación de bens e servizos -2,5 -4,0 6,2 5,0 8,6 41,4 -5,7
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 0,2 -3,9 -3,5 -5,7 -3,3 -2,0 -2,2
      VEB. Industria -6,9 -9,2 -4,6 -5,2 0,1 16,6 -0,2
         VEB. Industria manufactureira 0,0 -10,4 -5,7 -4,6 -1,1 26,2 -0,5
      VEB. Construción 5,8 -9,4 -7,2 -7,6 -6,0 9,3 -5,6
      VEB. Servizos 2,9 -8,8 -6,5 -7,3 -2,7 17,6 5,1
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 0,4 -21,9 -17,6 -19,3 -10,9 48,3 13,6
         VEB. Información e comunicacións 11,4 0,2 -1,3 -1,5 -5,6 2,2 1,1
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1,4 4,8 7,8 7,2 14,2 7,9 2,6
         VEB. Actividades inmobiliarias 1,4 -0,1 -0,5 -0,6 -0,3 0,2 0,5
         VEB. Actividades profesionais 11,6 -10,2 -4,9 -6,8 0,1 27,5 -2,2
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 2,2 1,0 0,7 1,4 2,6 4,4 3,8
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 5,9 -20,1 -13,2 -15,8 -6,4 50,0 3,8
      Impostos netos sobre os produtos 1,0 -10,9 -9,0 -8,8 -1,7 15,4 3,5
      VEB. Servizos non de mercado 2,5 1,1 0,9 1,5 2,6 4,0 3,5

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2019 son provisionais. Os datos anuais de 2020 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

26-11-2021
Compartir: