Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  201920202020/II2020/III2020/IV2021/I2021/II
PIBpm 1,8 -8,9 -18,0 -6,2 -7,6 -2,9 17,5
   Demanda              
      Gasto en consumo final 2,0 -7,4 -18,3 -2,9 -4,7 -3,4 18,7
         Gasto dos fogares e ISFLSF 2,1 -11,3 -24,5 -4,9 -9,4 -6,0 23,4
         Gastos das AA.PP. 1,8 4,5 0,3 3,1 9,6 3,6 8,2
      Formación bruta de capital 1,8 -13,2 -25,5 -9,7 -7,4 -1,5 17,8
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 2,0 -8,3 -19,5 -4,0 -5,1 -3,0 18,5
      Exportación de bens e servizos 0,2 -5,8 -23,4 1,3 -1,4 4,6 36,4
      Importación de bens e servizos 0,6 -4,6 -26,2 5,5 3,3 4,5 39,3
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -0,2 -3,3 -1,0 -3,4 -7,0 -3,5 -3,6
      VEB. Industria -1,4 -8,6 -21,5 -5,5 -5,6 2,0 18,7
         VEB. Industria manufactureira 0,6 -9,6 -28,8 -4,1 -3,3 -0,3 31,0
      VEB. Construción 3,4 -12,6 -22,1 -10,2 -11,2 -7,3 9,3
      VEB. Servizos 2,7 -8,1 -17,2 -5,2 -6,5 -3,3 19,8
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 3,6 -19,5 -37,5 -13,8 -17,7 -13,5 53,1
         VEB. Información e comunicacións 0,5 -0,1 -6,6 0,0 -0,5 -6,1 2,3
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1,3 -0,4 1,0 0,5 0,3 6,8 3,2
         VEB. Actividades inmobiliarias 1,2 -0,3 -0,2 -0,6 -0,8 -0,4 0,1
         VEB. Actividades profesionais 4,1 -9,3 -22,8 -3,8 -5,7 1,4 29,2
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 3,0 1,6 1,1 0,9 1,5 3,5 5,0
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 0,4 -18,0 -42,7 -8,4 -11,2 -1,3 56,2
      Impostos netos sobre os produtos 1,2 -15,0 -23,3 -12,1 -14,2 -5,6 14,8
      VEB. Servizos non de mercado 2,7 1,8 0,8 1,6 2,5 4,4 5,9

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. Os datos dos anos 2019 e 2020 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

27-08-2021
Compartir: