Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  202020212021/I2021/II2021/III2021/IV2022/I
PIBpm -8,9 5,2 -2,4 16,0 3,5 5,1 5,1
   Demanda              
      Gasto en consumo final -7,2 3,7 -0,4 14,4 1,1 1,2 2,4
         Gasto dos fogares e ISFLSF -11,4 4,2 -1,8 17,6 0,1 3,0 3,2
         Gastos das AA.PP. 4,8 2,7 3,4 7,2 3,7 -3,1 0,3
      Formación bruta de capital -11,8 1,1 -2,5 16,0 -3,3 -3,5 -2,5
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) -7,9 3,2 -0,7 14,4 0,4 0,4 1,5
      Exportación de bens e servizos -5,8 9,9 4,7 38,0 -0,3 4,8 4,3
      Importación de bens e servizos -4,0 6,5 8,3 35,6 -5,8 -3,4 -2,0
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -3,9 -0,5 -3,3 -0,8 0,0 2,4 1,0
      VEB. Industria -9,2 4,1 0,5 18,0 0,8 -0,5 -4,5
         VEB. Industria manufactureira -10,4 6,1 -0,5 28,0 0,1 2,2 2,1
      VEB. Construción -9,4 -2,4 -7,0 8,5 -5,0 -4,4 -1,8
      VEB. Servizos -8,8 6,6 -2,5 17,5 4,9 7,9 8,7
         VEB. Comercio, transporte e hostalería -21,9 15,0 -10,2 46,7 12,2 22,7 23,9
         VEB. Información e comunicacións 0,2 -0,1 -7,6 0,6 0,4 6,8 11,9
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 4,8 6,7 13,3 8,8 4,8 0,8 -0,6
         VEB. Actividades inmobiliarias -0,1 0,3 -0,3 0,2 0,5 0,8 1,0
         VEB. Actividades profesionais -10,2 4,8 -1,2 27,3 -1,5 -0,5 4,0
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 1,0 3,2 2,3 4,6 4,4 1,7 1,6
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -20,1 9,6 -4,4 50,2 2,1 4,1 2,6
      Impostos netos sobre os produtos -10,9 6,0 -1,5 15,3 5,1 6,4 6,0
      VEB. Servizos non de mercado 1,1 3,2 2,7 4,3 4,0 1,9 1,5

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2019 son provisionais. Os datos anuais de 2020 e 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

27-05-2022
Compartir: