Marco input-output


Marco Input-Output de Galicia 2005. Conta de bens e servizos. Ano 2005

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  MIOGAL-2005
RECURSOS  
   Produción 96.626.859
   Impostos sobre os produtos 5.305.681
   Subvencións aos produtos -223.646
   Importacións de bens e servizos 30.352.812
      Importacións do resto de España 15.142.789
      Importacións do resto da UE-25 8.653.026
      Importacións do resto do mundo 6.556.997
   Total recursos 132.061.706
EMPREGOS  
   Consumos intermedios 53.621.205
   Gasto en consumo final 40.064.331
   Formación bruta de capital fixo 14.298.677
   Variación de existencias 260.197
   Exportacións de bens e servizos 23.817.296
      Exportacións ao resto de España 12.780.832
      Exportacións a resto da UE-25 7.959.286
      Exportacións ao resto do mundo 3.077.178
   Total empregos 132.061.706

Fonte: IGE. Marco Input-Output de Galicia 2005
18-12-2009
Compartir: