Matriz de Contabilidade Social


Gasto en consumo final dos fogares residentes por grupo de produtos e tipo de fogar. Ano 2017

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salariosII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtasIII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivasIV: Outros fogaresTOTAL
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas 2.302.089 578.279 2.355.015 189.997 5.425.380
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 647.869 137.943 505.162 62.798 1.353.772
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado 1.054.211 237.703 508.836 56.529 1.857.279
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 3.135.908 862.623 3.476.626 295.479 7.770.636
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 853.957 208.167 773.911 35.137 1.871.172
Grupo 06. Saúde 864.157 170.884 868.032 66.124 1.969.197
Grupo 07. Transportes 2.297.313 542.650 1.092.352 100.482 4.032.797
Grupo 08. Comunicacións 491.431 113.453 345.726 37.731 988.341
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura 1.399.895 345.953 731.376 88.827 2.566.051
Grupo 10. Ensino 335.653 69.146 76.954 5.953 487.706
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes 3.946.048 1.069.318 1.326.385 160.827 6.502.578
Grupo 12. Outros bens e servizos 1.515.519 336.385 1.189.312 91.527 3.132.743
Total 18.844.050 4.672.504 13.249.687 1.191.411 37.957.652

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2017 é provisional

23-12-2019
Compartir: