Matriz de Contabilidade Social


Gasto en consumo final dos fogares residentes por grupo de produtos e tipo de fogar. Ano 2019

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salariosII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtasIII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivasIV: Outros fogaresTOTAL
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas 2.519.600 603.297 2.235.936 139.030 5.497.863
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 702.541 190.973 413.211 40.318 1.347.043
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado 965.958 267.095 479.150 46.639 1.758.842
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 3.421.913 1.024.864 3.352.807 276.494 8.076.078
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 781.915 235.179 638.084 65.544 1.720.722
Grupo 06. Saúde 965.840 200.543 806.867 40.978 2.014.228
Grupo 07. Transportes 2.283.926 635.683 1.097.251 58.237 4.075.097
Grupo 08. Comunicacións 545.250 131.293 337.166 30.192 1.043.901
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura 1.288.555 330.065 557.939 55.351 2.231.910
Grupo 10. Ensino 243.353 76.968 62.838 1.472 384.631
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes 3.601.823 1.150.197 1.450.659 129.953 6.332.632
Grupo 12. Outros bens e servizos 1.614.940 453.580 1.132.082 77.117 3.277.719
Total 18.935.614 5.299.737 12.563.990 961.325 37.760.666

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Revisión estatística 2019
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2019 é provisional

03-12-2021
Compartir: