Produto interior bruto municipal


Produto interior bruto (PIB) por concello. Ano 2014

Unidade: Miles de euros/euros por habitante
Variables=Produto interior bruto
  Miles de eurosEuros por habitante
Galicia 55.030.086 20.077
   A Coruña 24.944.667 22.055
   Lugo 6.821.888 20.042
   Ourense 5.844.369 18.247
   Pontevedra 17.419.162 18.349

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2014 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
21-12-2016
Compartir: