Produto interior bruto municipal


Produto interior bruto (PIB) por concello. Ano 2018

Unidade: Miles de euros/euros por habitante
Variables=Produto interior bruto
  Miles de eurosEuros por habitante
Galicia 62.225.855 23.031
   A Coruña 28.304.959 25.233
   Lugo 7.412.296 22.424
   Ourense 6.379.371 20.672
   Pontevedra 20.129.229 21.392

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Revisión Estatística 2019, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
25-05-2021
Compartir: