Produción de acuicultura mariña en Galicia

Unidade: Tonelada, miles de euros
Espazo=Galicia
  20182019
  Peso (toneladas)Valor da produción (miles de euros)Peso (toneladas)Valor da produción (miles de euros)
Total 289.772,7 214.935,0 268.132,1 211.489,3
Algas 0,4 0,5 1,0 6,9
   Algas verdes .. .. 0,7 4,4
   Algas pardas 0,4 0,2 .. ..
   Algas vermellas .. .. 0,1 1,1
   Argazo real 0,0 0,4 0,1 1,4
   Golfo .. .. .. ..
Bivalvos 281.293,6 149.797,1 258.983,8 139.486,4
   Ameixa babosa 247,4 2.912,5 303,6 4.360,2
   Ameixa fina 144,2 3.986,1 186,8 5.123,9
   Ameixa xaponesa 1.090,5 10.100,3 1.415,3 12.002,1
   Berberecho 348,8 1.505,8 623,2 2.824,6
   Mexillón 278.693,9 128.514,1 255.514,0 111.869,4
   Mexillón (parques de cultivo) 13,9 26,8 4,0 7,2
   Ostra plana 325,3 1.769,5 394,0 2.090,9
   Ostra rizada 428,6 975,9 522,7 1.189,2
   Vieira .. .. 18,0 7,2
   Volandeira 1,1 6,2 2,2 11,2
   Zamburiña .. .. 0,1 0,5
Cefalópodos 0,8 9,8 .. ..
   Polbo 0,8 9,8 .. ..
Gasterópodos 2,7 183,7 5,0 89,8
   Abalón xaponés 2,7 183,7 4,9 88,7
   Caramuxo .. .. 0,0 0,6
   Lapa común .. .. 0,1 0,5
Peixes 8.475,1 64.943,9 9.142,3 71.906,1
   Abadexo .. .. .. ..
   Linguado 401,7 4.407,6 409,8 4.570,9
   Ollomol 108,1 1.161,8 132,8 562,6
   Robaliza .. .. .. ..
   Rodaballo 7.965,3 59.374,6 8.587,6 66.689,7
   Salmón 0,0 0,0 12,1 82,9
   Troita común .. .. .. ..

Fonte: Consellería do Mar. Anuario de acuicultura
(..) Dato non dispoñible

13-05-2020
Compartir: