Produción de acuicultura mariña en Galicia

Unidade: Tonelada, miles de euros
Espazo=Galicia
  20202021
  Peso (toneladas)Valor da produción (miles de euros)Peso (toneladas)Valor da produción (miles de euros)
Total 243.399,6 177.358,4 262.997,8 233.151,0
Algas 1,6 10,2 2,7 14,6
   Algas verdes 1,2 7,0 1,6 9,4
   Algas pardas .. .. .. ..
   Algas vermellas 0,3 2,0 0,4 2,5
   Argazo real 0,1 1,1 0,8 2,7
   Golfo .. .. .. ..
Bivalvos 235.578,4 125.086,6 254.716,5 169.645,8
   Ameixa babosa 125,5 2.222,9 140,4 2.113,0
   Ameixa fina 158,9 4.033,3 143,1 4.313,1
   Ameixa xaponesa 1.333,6 12.682,5 1.458,6 16.742,9
   Berberecho 475,6 2.785,8 836,4 4.329,4
   Mexillón 232.756,5 100.917,8 250.863,2 139.015,7
   Mexillón (parques de cultivo) 4,6 8,9 339,0 189,1
   Ostra plana 268,0 1.439,3 257,5 1.433,2
   Ostra rizada 454,7 987,4 675,8 1.496,8
   Vieira .. .. .. ..
   Volandeira 1,2 8,7 2,3 12,0
   Zamburiña .. .. 0,1 0,5
Cefalópodos .. .. .. ..
   Polbo .. .. .. ..
Gasterópodos .. .. .. ..
   Abalón xaponés .. .. .. ..
   Caramuxo .. .. .. ..
   Lapa común .. .. .. ..
Peixes 7.819,6 52.261,6 8.278,6 63.490,6
   Abadexo .. .. .. ..
   Linguado 308,5 3.325,2 649,0 7.278,2
   Ollomol .. .. .. ..
   Robaliza .. .. .. ..
   Rodaballo 7.503,9 48.903,0 7.629,7 56.212,4
   Salmón 7,1 33,4 .. ..
   Troita común .. .. .. ..

Fonte: Consellería do Mar. Anuario de acuicultura
(..) Dato non dispoñible

08-04-2022
Compartir: