Poboación segundo sexo e grandes grupos de idade. Ano 2012

Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 2.781.498 1.343.328 1.438.170
Menos de 16 347.361 179.049 168.312
16-64 1.798.258 897.793 900.465
Máis de 64 635.879 266.486 369.393

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
02-02-2021
Compartir: