Número de edificios e superficie a construir. Datos mensuais. Galicia

Espazo=Galicia
  Edificios de nova plantaEdificios a rehabilitarEdificios a demolerVivendas a crear en nova plantaVivendas a crear en rehabilitaciónVivendas a demoler
   2017/Xuño 148 117 17 105 35 22
   2017/Xullo 154 110 14 204 51 22
   2017/Agosto 124 110 7 66 28 16
   2017/Setembro 182 127 14 129 25 14
   2017/Outubro 187 140 19 170 15 8
   2017/Novembro 129 128 23 162 25 18
   2017/Decembro 105 116 19 90 63 23
   2018/Xaneiro 95 99 9 96 45 16
   2018/Febreiro 129 106 22 108 22 31
   2018/Marzo 109 116 15 224 38 15
   2018/Abril 117 128 13 194 26 13
   2018/Maio 128 151 13 142 49 23
   2018/Xuño 149 144 31 256 38 28

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios
Nota: Datos definitivos ata o ano 2016. Os datos dende o ano 2017 son datos provisionais do IGE
28-09-2018
Compartir: