Número de edificios e superficie a construir. Datos mensuais. Galicia

Espazo=Galicia
  Edificios de nova plantaEdificios a rehabilitarEdificios a demolerVivendas a crear en nova plantaVivendas a crear en rehabilitaciónVivendas a demoler
   2016/Setembro 201 125 11 129 23 23
   2016/Outubro 187 182 16 76 32 13
   2016/Novembro 115 108 8 149 26 24
   2016/Decembro 90 123 16 93 46 27
   2017/Xaneiro 75 82 3 49 47 14
   2017/Febreiro 122 117 9 101 33 20
   2017/Marzo 122 126 11 118 30 29
   2017/Abril 139 133 12 111 43 28
   2017/Maio 124 98 12 83 28 10
   2017/Xuño 148 117 17 105 35 22
   2017/Xullo 154 110 14 204 51 22
   2017/Agosto 124 110 7 66 28 16
   2017/Setembro 182 127 14 129 25 14

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios
Nota: Datos definitivos ata o ano 2016. Os datos dende o ano 2017 son datos provisionais do IGE
29-12-2017
Compartir: