Número de edificios e superficie a construir. Datos mensuais. Galicia

Espazo=Galicia
  Vivendas a crear en nova plantaVivendas a crear en rehabilitaciónVivendas a demoler
2015 1.149 331 255
   2015/Febreiro 72 34 25
   2015/Marzo 89 17 20
   2015/Abril 80 27 25
   2015/Maio 97 35 21
   2015/Xuño 67 18 18
   2015/Xullo 121 60 45
   2015/Agosto 89 15 10
   2015/Setembro 69 22 25
   2015/Outubro 156 20 18
   2015/Novembro 58 24 17
   2015/Decembro 59 28 23
2016 1.218 405 273
   2016/Xaneiro 58 37 25
   2016/Febreiro 90 21 23
   2016/Marzo 100 33 13
   2016/Abril 154 38 22
   2016/Maio 74 28 21
   2016/Xuño 118 46 24
   2016/Xullo 86 44 37
   2016/Agosto 91 31 21
   2016/Setembro 129 23 23
   2016/Outubro 76 32 13
   2016/Novembro 149 26 24
   2016/Decembro 93 46 27
2017      
   2017/Xaneiro 49 47 14
   2017/Febreiro 101 33 20
   2017/Marzo 118 30 29
   2017/Abril 111 43 28
   2017/Maio 83 28 10
   2017/Xuño 105 35 22
   2017/Xullo 204 51 22
   2017/Agosto 66 28 16
   2017/Setembro 129 25 14

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios
Nota: Datos definitivos ata o ano 2016. Os datos dende o ano 2017 son datos provisionais do IGE
29-12-2017
Compartir: