Número de edificios e superficie a construir. Datos mensuais. Galicia

Espazo=Galicia
  Vivendas a crear en nova plantaVivendas a crear en rehabilitaciónVivendas a demoler
   2016/Outubro 76 32 13
   2016/Novembro 149 26 24
   2016/Decembro 93 46 27
2017 1388 423 224
   2017/Xaneiro 49 47 14
   2017/Febreiro 101 33 20
   2017/Marzo 118 30 29
   2017/Abril 111 43 28
   2017/Maio 83 28 10
   2017/Xuño 105 35 22
   2017/Xullo 204 51 22
   2017/Agosto 66 28 16
   2017/Setembro 129 25 14
   2017/Outubro 170 15 8
   2017/Novembro 162 25 18
   2017/Decembro 90 63 23
2018 2199 437 253
   2018/Xaneiro 96 45 16
   2018/Febreiro 108 22 31
   2018/Marzo 224 38 15
   2018/Abril 194 26 13
   2018/Maio 142 49 23
   2018/Xuño 256 38 28
   2018/Xullo 228 35 26
   2018/Agosto 91 19 24
   2018/Setembro 102 56 13
   2018/Outubro 342 38 24
   2018/Novembro 237 29 25
   2018/Decembro 179 42 15
2019      
   2019/Xaneiro 119 26 11
   2019/Febreiro 73 20 20
   2019/Marzo 88 39 13
   2019/Abril 185 41 37
   2019/Maio 191 64 31

Fonte: IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios
Nota: Datos definitivos ata o ano 2017. Os datos dende o ano 2018 son datos provisionais do IGE
30-08-2019
Compartir: