Fogares segundo o número de persoas menores de 16 anos. Ano 2018

Medidas=Porcentaxe
  NingunhaUnhaDúas ou máisTotal
Galicia 77,15 14,36 8,50 100,00
   A Coruña 76,65 14,95 8,40 100,00
   Lugo 80,43 12,36 7,21 100,00
   Ourense 82,11 11,33 6,56 100,00
   Pontevedra 74,77 15,45 9,78 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
27-12-2019
Compartir: