Fogares segundo o número de persoas menores de 5 anos. Ano 2018

Medidas=Porcentaxe
  NingunhaUnha ou máisTotal
Galicia 91,94 8,06 100,00
   A Coruña 91,76 8,24 100,00
   Lugo 92,72 7,28 100,00
   Ourense 93,85 6,15 100,00
   Pontevedra 91,19 8,81 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
27-12-2019
Compartir: