Mozos que viven cos pais segundo o sexo e a idade. Ano 2018

  HomeMullerTotal
  IncidenciaNúmeroIncidenciaNúmeroIncidenciaNúmero
De 18 a 24 anos 93,69 69.009 89,29 66.453 91,48 135.462
De 25 a 34 anos 55,14 73.931 44,21 58.547 49,71 132.478
Total 68,81 142.940 60,43 125.001 64,63 267.941

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
Os datos fan referencia á poboación de 18 a 34 anos.
A incidencia calcúlase, para cada grupo de idade e sexo, como a porcentaxe de mozos que viven cos pais sobre o total da poboación de mozos nese grupo de idade e sexo.

27-12-2019
Compartir: