Mozos que viven cos pais segundo a idade e a súa tipoloxía de ingresos. Ano 2018

Medidas=Número
  De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos Total
Sen ingresos 71.994 31.587 103.582
Ingresos do traballo 33.620 88.412 122.032
Outros ingresos 29.848 12.479 42.327
Total 135.462 132.478 267.941

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
Os datos fan referencia á poboación de 18 a 34 anos.
A incidencia calcúlase, para cada tipo de ingreso, como a porcentaxe dos mozos que viven cos pais sobre o total da poboación de mozos en cada tipo de ingreso.
"Outros ingresos" inclúe: "Ingresos de prestacións", "Ingresos de traballo e prestacións" e "Outros ingresos".

27-12-2019
Compartir: