Fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos. Ano 2018

Fogar con todas as persoas de 65 ou mais anos=Todas as persoas son maiores de 65 anos
  IncidenciaNúmero
Galicia 23,78 252.732
   A Coruña 23,84 106.144
   Lugo 25,60 33.617
   Ourense 29,83 38.315
   Pontevedra 20,86 74.655

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
A incidencia calcúlase, para cada provincia e Galicia, como a porcentaxe dos fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos sobre o total de fogares en cada provincia e Galicia.

27-12-2019
Compartir: