Ingreso medio mensual por fogar

Unidade: Euros
  2018
Galicia 2.196
15 A Coruña 2.256
   151 A Coruña suroriental 2.182
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 2.214
   153 Área da Costa da morte 2.040
   154 A Barbanza-Noia 2.051
   155 Área da Coruña 2.292
   156 Área de Santiago 2.475
27 Lugo 2.154
   271 Lugo sur 2.016
   272 Lugo oriental 2.087
   273 Lugo central 2.249
   274 A Mariña 2.055
32 Ourense 1.948
   321 O Carballiño-O Ribeiro 1.669
   322 Ourense central 1.998
   323 Ourense sur 1.718
   324 Área de Ourense 2.149
36 Pontevedra 2.225
   361 Pontevedra nororiental 2.090
   362 Pontevedra sur 1.909
   363 Caldas-O Salnés 2.108
   364 O Morrazo 2.126
   365 Área de Pontevedra 2.367
   366 Área de Vigo 2.341

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
27-12-2019
Compartir: