Estrutura de ingresos dos fogares

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  20172018
Traballo conta allea 51,02 51,48
Traballo conta propia 10,61 10,84
Prestacións 35,88 34,83
Rendas e outros ingresos 2,49 2,84
Total 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
27-12-2019
Compartir: