Fogares nos que os ingresos por prestacións representan máis dun 50%, 75% ou 100% do total dos seus ingresos. Ano 2018

Medidas=Porcentaxe
  Máis dun 50%Máis dun 75%O 100%
Galicia 41,81 33,98 30,72
   A Coruña 41,04 33,23 29,62
   Lugo 44,90 36,55 32,09
   Ourense 48,88 42,78 39,97
   Pontevedra 39,11 30,82 28,27

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
Non se teñen en conta no total de ingresos do fogar os ingresos procedentes de xuros bancarios.

27-12-2019
Compartir: