Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes

Medidas=Porcentaxe Espazo=Galicia
  20172018
Con facilidade ou moita facilidade 52,18 53,72
Con dificultade 38,17 37,81
Con moita dificultade 9,65 8,47
Total 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
27-12-2019
Compartir: