Taxa de risco de pobreza

Unidade: Porcentaxe
Medidas=Risco de pobreza
  2018
Galicia 15,51
15 A Coruña 14,47
27 Lugo 15,67
32 Ourense 20,51
36 Pontevedra 15,08

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A taxa de risco de pobreza é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar de risco de pobreza de Galicia, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes (ver metodoloxía).
27-12-2019
Compartir: