Fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos

Fogar con todas as persoas de 65 ou mais anos=Todas as persoas son maiores de 65 anos
  Incidencia
  2018
Galicia 23,78
15 A Coruña 23,84
   151 A Coruña suroriental 23,33
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 27,39
   153 Área da Costa da morte 27,30
   154 A Barbanza-Noia 22,72
   155 Área da Coruña 23,75
   156 Área de Santiago 18,76
27 Lugo 25,60
   271 Lugo sur 30,40
   272 Lugo oriental 27,61
   273 Lugo central 24,31
   274 A Mariña 24,33
32 Ourense 29,83
   321 O Carballiño-O Ribeiro 35,66
   322 Ourense central 26,96
   323 Ourense sur 36,05
   324 Área de Ourense 25,43
36 Pontevedra 20,86
   361 Pontevedra nororiental 26,91
   362 Pontevedra sur 22,48
   363 Caldas-O Salnés 19,93
   364 O Morrazo 18,84
   365 Área de Pontevedra 22,90
   366 Área de Vigo 19,60

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
A incidencia calcúlase, para cada área e Galicia, como a porcentaxe dos fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos sobre o total de fogares en cada área e Galicia.

27-12-2019
Compartir: