Fogares con algún menor de 16 anos

Número de persoas no fogar menores de 16 anos=Algún menor de 16 anos
  Incidencia
  2018
Galicia 22,85
15 A Coruña 23,35
   151 A Coruña suroriental 21,82
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 20,85
   153 Área da Costa da morte 21,04
   154 A Barbanza-Noia 27,77
   155 Área da Coruña 23,46
   156 Área de Santiago 25,57
27 Lugo 19,57
   271 Lugo sur 17,08
   272 Lugo oriental 16,68
   273 Lugo central 20,18
   274 A Mariña 21,32
32 Ourense 17,89
   321 O Carballiño-O Ribeiro 14,21
   322 Ourense central 17,01
   323 Ourense sur 12,72
   324 Área de Ourense 22,27
36 Pontevedra 25,23
   361 Pontevedra nororiental 19,43
   362 Pontevedra sur 24,06
   363 Caldas-O Salnés 26,98
   364 O Morrazo 25,33
   365 Área de Pontevedra 25,36
   366 Área de Vigo 25,80

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
A incidencia calcúlase, para cada área e Galicia, como a porcentaxe dos fogares con algún menor de 16 anos sobre o total de fogares en cada área e Galicia.

27-12-2019
Compartir: