Indicador de confianza do consumidor (ICC) e indicador de sentimento do consumidor (ISC) por intervalo de ingresos mensuais do fogar

Medidas=ICC Espazo=Galicia
  2018/I
Ata 600,00 euros -38,61
De 600,01 a 1.000,00 euros -23,10
De 1.000,01 a 1.500,00 euros -15,38
De 1.500,01 a 2.000,00 euros -6,29
De 2.000,01 a 3.000,00 euros 5,84
Máis de 3.000,00 euros 15,32
Total -10,85

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-04-2018
Compartir: