Indicador de confianza do consumidor (ICC) e indicador de sentimento do consumidor (ISC) por intervalo de ingresos mensuais do fogar

Medidas=ICC Espazo=Galicia
  2018/II
Ata 600,00 euros -26,81
De 600,01 a 1.000,00 euros -17,66
De 1.000,01 a 1.500,00 euros -12,76
De 1.500,01 a 2.000,00 euros -8,07
De 2.000,01 a 3.000,00 euros 3,49
Máis de 3.000,00 euros 22,59
Total -8,17

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-07-2018
Compartir: