Indicador de confianza do consumidor (ICC) e indicador de sentimento do consumidor (ISC) por intervalo de ingresos mensuais do fogar

Medidas=ICC Espazo=Galicia
  2018/III
Ata 600,00 euros -27,40
De 600,01 a 1.000,00 euros -20,76
De 1.000,01 a 1.500,00 euros -10,83
De 1.500,01 a 2.000,00 euros -6,38
De 2.000,01 a 3.000,00 euros -1,37
Máis de 3.000,00 euros 14,65
Total -9,39

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-10-2018
Compartir: