Indicador de confianza do consumidor (ICC) e indicador de sentimento do consumidor (ISC) por intervalo de ingresos mensuais do fogar

Medidas=ICC Espazo=Galicia
  2017/IV
Ata 600,00 euros -31,24
De 600,01 a 1.000,00 euros -20,65
De 1.000,01 a 1.500,00 euros -9,78
De 1.500,01 a 2.000,00 euros -6,64
De 2.000,01 a 3.000,00 euros 2,61
Máis de 3.000,00 euros 13,95
Total -8,96

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
03-01-2018
Compartir: