Indicador de confianza do consumidor (ICC) e indicador de sentimento do consumidor (ISC) por intervalo de ingresos mensuais do fogar

Medidas=ICC Espazo=Galicia
  2018/IV
Ata 600,00 euros -24,26
De 600,01 a 1.000,00 euros -24,25
De 1.000,01 a 1.500,00 euros -14,63
De 1.500,01 a 2.000,00 euros -8,61
De 2.000,01 a 3.000,00 euros -0,79
Máis de 3.000,00 euros 14,47
Total -11,53

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
03-01-2019
Compartir: