Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes. Galicia

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  2016/IV2017/I2017/II2017/III2017/IV
Con facilidade ou moita facilidade 46,94 48,12 54,52 48,33 47,64
Con dificultade 43,19 41,77 35,36 42,13 45,38
Con moita dificultade 9,87 10,11 10,11 9,54 6,98
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
03-01-2018
Compartir: