Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes. Galicia

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  2017/III2017/IV2018/I2018/II2018/III
Con facilidade ou moita facilidade 48,33 47,64 47,28 54,61 60,12
Con dificultade 42,13 45,38 41,86 35,63 31,31
Con moita dificultade 9,54 6,98 10,87 9,77 8,56
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-10-2018
Compartir: