Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a fin de mes. Galicia

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  2017/II2017/III2017/IV2018/I2018/II
Con facilidade ou moita facilidade 54,52 48,33 47,64 47,28 54,61
Con dificultade 35,36 42,13 45,38 41,86 35,63
Con moita dificultade 10,11 9,54 6,98 10,87 9,77
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-07-2018
Compartir: