Fogares que tomaron as seguintes medidas para reducir gastos, aumentar ingresos ou afrontar pagos nos últimos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2017/III2017/IV2018/I2018/II2018/III
Cambiar os seus hábitos de compra mercando marcas brancas, produtos en oferta... 13,23 11,89 11,49 10,75 12,86
Diminuír outros gastos comúns, como roupa e calzado, transporte..., agás alimentación 13,06 12,04 11,13 7,96 10,90
Algún dos membros do fogar tivo que poñerse a traballar ou aumentar a xornada de traballo 0,82 0,35 0,31 0,43 0,81
Recibir axuda económica de familiares ou amizades 6,13 6,07 7,73 5,85 5,91
Tomar medidas financeiras 0,46 1,89 2,77 2,19 3,30

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
Nota: Nota: Considéranse medidas financeiras renegociar as condicións dos créditos ou hipotecas, solicitar préstamos para gastos correntes, aprazar pagos...
02-10-2018
Compartir: