Fogares que tomaron as seguintes medidas para reducir gastos, aumentar ingresos ou afrontar pagos nos últimos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2017/II2017/III2017/IV2018/I2018/II
Cambiar os seus hábitos de compra mercando marcas brancas, produtos en oferta... 11,80 13,23 11,89 11,49 10,75
Diminuír outros gastos comúns, como roupa e calzado, transporte..., agás alimentación 11,58 13,06 12,04 11,13 7,96
Algún dos membros do fogar tivo que poñerse a traballar ou aumentar a xornada de traballo 0,69 0,82 0,35 0,31 0,43
Recibir axuda económica de familiares ou amizades 5,61 6,13 6,07 7,73 5,85
Tomar medidas financeiras 2,07 0,46 1,89 2,77 2,19

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
Nota: Nota: Considéranse medidas financeiras renegociar as condicións dos créditos ou hipotecas, solicitar préstamos para gastos correntes, aprazar pagos...
02-07-2018
Compartir: