Fogares que teñen pensado permitirse os seguintes extras nos próximos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2017/I2017/II2017/III2017/IV2018/I
Pagarse unhas vacacións, viaxes ou estadías de lecer 9,55 16,85 12,12 5,93 8,83
Saír a cear, a cafeterías, ir ao cine, ao teatro 65,65 64,05 68,35 69,42 63,42
Facer fronte a imprevistos ou grandes compras 18,12 17,97 12,07 10,15 12,67
Aforrar algo de cartos 39,72 39,94 38,97 38,98 38,56
Facer algún extra en produtos de alimentación 32,87 38,29 47,79 63,57 47,81
Algunha compra extraordinaria en roupa ou calzado 14,01 16,13 16,38 10,58 12,72

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-04-2018
Compartir: