Fogares que teñen pensado permitirse os seguintes extras nos próximos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2017/II2017/III2017/IV2018/I2018/II
Pagarse unhas vacacións, viaxes ou estadías de lecer 16,85 12,12 5,93 8,83 16,42
Saír a cear, a cafeterías, ir ao cine, ao teatro 64,05 68,35 69,42 63,42 63,40
Facer fronte a imprevistos ou grandes compras 17,97 12,07 10,15 12,67 14,05
Aforrar algo de cartos 39,94 38,97 38,98 38,56 39,62
Facer algún extra en produtos de alimentación 38,29 47,79 63,57 47,81 39,63
Algunha compra extraordinaria en roupa ou calzado 16,13 16,38 10,58 12,72 18,56

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-07-2018
Compartir: