Fogares que teñen pensado permitirse os seguintes extras nos próximos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2017/III2017/IV2018/I2018/II2018/III
Pagarse unhas vacacións, viaxes ou estadías de lecer 12,12 5,93 8,83 16,42 14,59
Saír a cear, a cafeterías, ir ao cine, ao teatro 68,35 69,42 63,42 63,40 63,92
Facer fronte a imprevistos ou grandes compras 12,07 10,15 12,67 14,05 16,04
Aforrar algo de cartos 38,97 38,98 38,56 39,62 42,08
Facer algún extra en produtos de alimentación 47,79 63,57 47,81 39,63 42,24
Algunha compra extraordinaria en roupa ou calzado 16,38 10,58 12,72 18,56 18,22

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-10-2018
Compartir: