Fogares que teñen pensado permitirse os seguintes extras nos próximos tres meses. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2016/IV2017/I2017/II2017/III2017/IV
Pagarse unhas vacacións, viaxes ou estadías de lecer 7,70 9,55 16,85 12,12 5,93
Saír a cear, a cafeterías, ir ao cine, ao teatro 66,86 65,65 64,05 68,35 69,42
Facer fronte a imprevistos ou grandes compras 26,23 18,12 17,97 12,07 10,15
Aforrar algo de cartos 35,55 39,72 39,94 38,97 38,98
Facer algún extra en produtos de alimentación 50,07 32,87 38,29 47,79 63,57
Algunha compra extraordinaria en roupa ou calzado 15,92 14,01 16,13 16,38 10,58

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
03-01-2018
Compartir: