Fogares que teñen comprado e están pagando vivenda ou coche. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2017/III2017/IV2018/I2018/II2018/III
Vivenda principal 16,61 15,81 17,59 18,68 18,19
Segunda vivenda 2,70 2,80 2,43 2,38 2,73
Coche 7,56 9,35 7,77 7,01 6,74

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-10-2018
Compartir: