Fogares que teñen comprado e están pagando vivenda ou coche. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2016/IV2017/I2017/II2017/III2017/IV
Vivenda principal 16,19 17,55 16,45 16,61 15,81
Segunda vivenda 2,36 1,69 1,77 2,70 2,80
Coche 7,98 7,83 6,54 7,56 9,35

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
03-01-2018
Compartir: