Fogares que teñen comprado e están pagando vivenda ou coche. Galicia

Unidade: Incidencia
Espazo=Galicia
  2017/II2017/III2017/IV2018/I2018/II
Vivenda principal 16,45 16,61 15,81 17,59 18,68
Segunda vivenda 1,77 2,70 2,80 2,43 2,38
Coche 6,54 7,56 9,35 7,77 7,01

Fonte: IGE. Enquisa conxuntural a fogares
02-07-2018
Compartir: