Fogares nos que os ingresos por prestacións representan máis dun 50%, 75% ou 100% do total dos seus ingresos

Porcentaxe de ingresos por prestacións=O 100% Medidas=Porcentaxe
  2018
Galicia 30,72
15 A Coruña 29,62
   151 A Coruña suroriental 28,57
   152 Ferrol-Eume-Ortegal 33,98
   153 Área da Costa da morte 35,70
   154 A Barbanza-Noia 30,99
   155 Área da Coruña 28,42
   156 Área de Santiago 23,60
27 Lugo 32,09
   271 Lugo sur 41,24
   272 Lugo oriental 33,48
   273 Lugo central 28,79
   274 A Mariña 32,92
32 Ourense 39,97
   321 O Carballiño-O Ribeiro 47,57
   322 Ourense central 38,00
   323 Ourense sur 49,63
   324 Área de Ourense 32,76
36 Pontevedra 28,27
   361 Pontevedra nororiental 32,11
   362 Pontevedra sur 33,04
   363 Caldas-O Salnés 26,09
   364 O Morrazo 32,54
   365 Área de Pontevedra 28,44
   366 Área de Vigo 26,32

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
Non se teñen en conta no total dos ingresos do fogar os ingresos procedentes de xuros bancarios.

27-12-2019
Compartir: