Fogares con aforro en alimentos ou reparacións segundo o tamaño de municipio

Aforro en alimentos ou reparacións=Alimentos Medidas=Incidencia
  20172018
Menos de 10.000 habitantes 60,65 63,96
Entre 10.000 e 20.000 habitantes 46,88 48,70
Entre 20.000 e 50.000 habitantes 39,91 40,88
Máis de 50.000 habitantes 22,74 21,60
Total 41,21 41,79

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
O aforro en alimentos refírese a que os produciu o fogar ou ben llos regalou algún familiar ou amigo.
O aforro en reparacións refírese a tarefas como pintar, reparar avarías, facer ou montar mobles... realizadas por algún membro do fogar, familiar ou amigo e que supuxeran un aforro estimado de máis de 500 euros anuais.
A incidencia calcúlase, para cada categoría, como a porcentaxe de fogares con aforro en alimentos ou reparacións sobre o total de fogares nesa categoría.

18-05-2020
Compartir: