Indicadores de poboación. Galicia e provincias. Anos 1975 a 1997

Sexo=Total Espazo=Galicia
  Índice de envellecemento
1975 37,9
1976 39,1
1977 39,9
1978 40,7
1979 41,6
1980 42,4
1981 43,2
1982 44,5
1983 45,9
1984 47,5
1985 49,0
1986 50,9
1987 52,9
1988 55,2
1989 57,6
1990 60,2
1991 62,9
1992 66,2
1993 69,6
1994 73,5
1995 78,0
1996 83,0
1997 88,5

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
11-02-2011
Compartir: