Asalariados, percepcións salariais e salarios por sector e sexo. (A partir de 2009). Ano 2016

Unidade: Moneda:euros
Asalariados, percepcións e salarios=Salario medio anual Espazo=Galicia
  Ambos sexosHomesMulleres
Total sectores 18.114 20.243 15.730
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 14.296 15.159 10.560
Industria extractiva, enerxía e auga 27.875 29.207 21.560
Industria 20.719 22.861 16.077
Construción e actividades inmobiliarias 16.971 17.180 15.767
Comercio, reparacións e transporte 17.055 19.494 13.985
Información e comunicacións 22.970 25.316 19.056
Entidades financeiras e aseguradoras 32.025 37.484 26.451
Servizos ás empresas 14.056 16.726 11.850
Servizos sociais 22.797 25.406 21.208
Outros servizos persoais e de ocio 8.781 10.512 7.600

Fonte: Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. Extraído de: http://www.aeat.es
Nota: A comunidade autónoma do perceptor é Galicia.
29-11-2017
Compartir: