Asalariados, percepcións salariais e salarios por sector e sexo. (A partir de 2009). Ano 2018

Unidade: Moneda:euros
Asalariados, percepcións e salarios=Salario medio anual Espazo=Galicia
  Ambos sexosHomesMulleres
Total sectores 19.159 21.327 16.755
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 15.991 16.891 12.170
Industria extractiva, enerxía e auga 28.923 30.226 22.911
Industria 21.783 23.832 17.198
Construción e actividades inmobiliarias 18.379 18.784 16.238
Comercio, reparacións e transporte 18.092 20.529 15.008
Información e comunicacións 24.394 26.595 20.482
Entidades financeiras e aseguradoras 32.017 37.771 26.869
Servizos ás empresas 15.025 17.756 12.734
Servizos sociais 23.959 26.765 22.347
Outros servizos persoais e de ocio 9.632 11.518 8.314

Fonte: Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. Extraído de: http://www.aeat.es
Nota: A comunidade autónoma do perceptor é Galicia.
25-11-2019
Compartir: