Asalariados, percepcións salariais e salarios por sector e sexo. (A partir de 2009). Ano 2017

Unidade: Moneda:euros
Asalariados, percepcións e salarios=Salario medio anual Espazo=Galicia
  Ambos sexosHomesMulleres
Total sectores 18.463 20.554 16.123
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 15.346 16.260 11.310
Industria extractiva, enerxía e auga 27.861 29.215 21.601
Industria 20.152 22.213 15.676
Construción e actividades inmobiliarias 17.535 17.764 16.223
Comercio, reparacións e transporte 17.355 19.809 14.283
Información e comunicacións 23.257 25.551 19.338
Entidades financeiras e aseguradoras 33.338 39.304 27.662
Servizos ás empresas 14.303 16.905 12.109
Servizos sociais 23.938 26.863 22.234
Outros servizos persoais e de ocio 9.078 10.903 7.823

Fonte: Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. Extraído de: http://www.aeat.es
Nota: A comunidade autónoma do perceptor é Galicia.
22-11-2018
Compartir: