Fogares con gasto en distintos conceptos de saúde. Ano 2011

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Seguros médicos privados 9,60 101.638
Consultas médicas privadas 28,88 305.838
Servizos médicos privados 12,26 129.864
Bens sanitarios (gafas, próteses, audífonos...) 28,95 306.623
Fogares con gasto en saúde 52,35 554.394

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A incidencia calcúlase, para cada categoría, como a porcentaxe de fogares que teñen ese tipo de gasto sobre o total de fogares.
11-07-2013
Compartir: