Gasto medio mensual do fogar en distintos conceptos de gastos correntes. Ano 2011

Unidade: Euros
  Galicia
Gasto medio en gastos correntes 224,49
   Gasto medio en auga 15,84
   Gasto medio en electricidade 58,99
   Gasto medio en gas/gasóleo 68,43
   Gasto medio en butano 22,24
   Gasto medio en comunidade 46,83
   Gasto medio en seguro do fogar 21,07
   Gasto medio en servizo doméstico 194,28
   Gasto medio en telefonía fixa 44,34
   Gasto medio en telefonía móbil 41,94

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: O servizo doméstico é o dedicado exclusivamente ás tarefas do fogar, non inclúe o coidado de nenos ou de persoas dependentes.
Desde o ano 2011 telefonía fixa inclúe o gasto en internet fixa e telefonía móbil inclúe o gasto en internet móbil.

11-07-2013
Compartir: