Fogares con gasto en distintos conceptos de saúde. Grandes concellos. Ano 2011

Gastos en saúde=Fogares con gasto en saúde
  IncidenciaNúmero
Concello da Coruña 63,20 64.400
Concello de Santiago de Compostela 58,88 21.344
Concello de Ferrol 46,00 13.223
Concello de Lugo 61,99 23.431
Concello de Ourense 46,61 19.480
Concello de Pontevedra 44,10 13.610
Concello de Vigo 37,38 41.726

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A incidencia calcúlase, para cada categoría, como a porcentaxe de fogares que teñen ese tipo de gasto sobre o total de fogares.
Os conceptos de gastos en saúde incluídos son: seguros médicos privados, consultas médicas privadas, servizos médicos privados e gastos en bens sanitarios.

11-07-2013
Compartir: