Fogares con gasto en educación. Ano 2011

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Fogares con gasto en educación non superior 23,82 252.270
Fogares con gasto en educación superior 9,17 97.126
Fogares con gasto en educación 30,26 320.506

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A incidencia calcúlase, para cada categoría, como a porcentaxe de fogares que teñen ese tipo de gasto sobre o total de fogares.
11-07-2013
Compartir: