Fogares con gasto en educación. Grandes concellos. Ano 2011

Gastos en educación=Fogares con gasto en educación
  IncidenciaNúmero
Concello da Coruña 30,31 30.879
Concello de Santiago de Compostela 32,57 11.809
Concello de Ferrol 31,25 8.982
Concello de Lugo 32,90 12.435
Concello de Ourense 32,60 13.627
Concello de Pontevedra 29,62 9.140
Concello de Vigo 31,29 34.919

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A incidencia calcúlase, para cada categoría, como a porcentaxe de fogares que teñen ese tipo de gasto sobre o total de fogares.
Os gastos en educación inclúen a educación non superior e a educación superior.

11-07-2013
Compartir: