Fogares con gasto en distintos conceptos de protección social. Ano 2011

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Fogares con gasto en protección social 7,18 76.045
   Garderías ou ludotecas 4,06 42.991
   Centros de atención a persoas maiores ou con discapacidade 1,1 11.622
   Persoal para o coidado de nenos 0,91 9.626
   Persoal para o coidado de persoas maiores ou con discapacidade 1,69 17.861

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: A incidencia calcúlase, para cada categoría, como a porcentaxe de fogares que teñen ese tipo de gasto sobre o total de fogares.
10-07-2013
Compartir: