Gasto medio anual do fogar en educación. Ano 2011

Unidade: Euros
  Galicia
Gasto medio anual en educación non superior 1.213,78
Gasto medio anual en educación superior 3.479,68
Gasto medio anual en educación 2.009,85

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
10-07-2013
Compartir: