Gasto medio anual do fogar en distintos conceptos de protección social. Ano 2011

Unidade: Euros
  Galicia
Gasto medio anual en garderías ou ludotecas 1.100,74
Gasto medio anual en persoal para o coidado de nenos 4.613,71
Gasto medio anual en centros de atención a persoas maiores ou con discapacidade 3.138,20
Gasto medio anual en persoal para o coidado de persoas maiores ou con discapacidade 3.356,38
Gasto medio anual en protección social 2.474,25

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
10-07-2013
Compartir: