Gasto medio anual do fogar en distintos conceptos de saúde. Grandes concellos. Ano 2011

Unidade: Euros
Medidas=Gasto medio anual en saúde
Concello da Coruña 1.042,34
Concello de Santiago de Compostela 893,50
Concello de Ferrol 947,75
Concello de Lugo 912,75
Concello de Ourense 710,49
Concello de Pontevedra 747,59
Concello de Vigo 1.141,75

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os conceptos de gastos en saúde incluídos son: seguros médicos privados, consultas médicas privadas, servizos médicos privados e gastos en bens sanitarios.
11-07-2013
Compartir: