Gasto medio anual do fogar en educación. Grandes concellos. Ano 2011

Unidade: Euros
Medidas=Gasto medio anual en educación
Concello da Coruña 2.246,96
Concello de Santiago de Compostela 2.559,50
Concello de Ferrol 2.006,55
Concello de Lugo 2.170,04
Concello de Ourense 2.297,54
Concello de Pontevedra 1.647,28
Concello de Vigo 2.340,78

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os gastos en educación inclúen a educación non superior e a educación superior.
11-07-2013
Compartir: