Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía por tipo de produto. Ano 2016

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Expedicións/ Exportacións Introducións/ Importacións Saldo (E-I)
TOTAL 314.591,2 243.522,3 71.068,8
CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL 2.334,0 71.002,8 -68.668,8
MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO 5.916,6 11.446,9 -5.530,3
MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS 46.346,0 67.149,9 -20.803,9
PRODUTOS FARMACÉUTICOS 34.083,5 12.441,4 21.642,1
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 13.560,2 38.002,9 -24.442,7
MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO 16.043,0 9.988,1 6.054,9
PRODUTOS QUÍMICOS 192.782,0 20.491,8 172.290,2
MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO 3.471,6 12.130,0 -8.658,4
ARMAS E MUNICIÓNS 54,3 868,7 -814,3

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2021 son provisionais.
08-04-2022
Compartir: