Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía por tipo de produto. Ano 2016

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Expedicións/ Exportacións Introducións/ Importacións Saldo (E-I)
TOTAL 314.437,5 249.119,3 65.318,2
CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL 2.154,0 71.105,5 -68.951,5
MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO 6.029,2 11.642,2 -5.613,0
MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS 46.336,6 69.623,1 -23.286,5
PRODUTOS FARMACÉUTICOS 34.083,9 12.437,3 21.646,6
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 13.580,6 37.285,0 -23.704,4
MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO 16.100,8 9.969,7 6.131,1
PRODUTOS QUÍMICOS 192.913,0 24.071,8 168.841,2
MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO 3.185,0 12.116,1 -8.931,1
ARMAS E MUNICIÓNS 54,3 868,7 -814,3

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.
17-04-2017
Compartir: