Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía por tipo de produto. Ano 2017

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Expedicións/ Exportacións Introducións/ Importacións Saldo (E-I)
TOTAL 363.501,5 184.397,2 179.104,4
CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL 769,0 3.729,2 -2.960,2
MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO 13.079,9 21.151,3 -8.071,4
MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS 62.254,8 60.462,3 1.792,5
PRODUTOS FARMACÉUTICOS 38.777,6 14.832,6 23.945,0
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 11.322,1 35.903,6 -24.581,5
MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO 11.656,0 10.202,3 1.453,7
PRODUTOS QUÍMICOS 220.194,5 21.662,9 198.531,7
MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO 5.322,9 14.973,2 -9.650,3
ARMAS E MUNICIÓNS 124,7 1.479,8 -1.355,0

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2017 son provisionais.
18-04-2018
Compartir: