Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía por tipo de produto. Ano 2018

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Expedicións/ Exportacións Introducións/ Importacións Saldo (E-I)
TOTAL 352.384,0 268.383,4 84.000,6
CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL 1.146,1 66.543,6 -65.397,5
MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO 20.295,3 17.572,5 2.722,8
MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS 63.270,7 74.278,1 -11.007,3
PRODUTOS FARMACÉUTICOS 41.002,4 16.918,4 24.084,1
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 10.514,4 35.912,7 -25.398,4
MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO 12.526,7 17.544,0 -5.017,3
PRODUTOS QUÍMICOS 198.066,9 21.682,2 176.384,6
MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO 3.571,2 13.104,1 -9.532,9
ARMAS E MUNICIÓNS 1.990,3 4.827,8 -2.837,5

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2021 son provisionais.
08-04-2022
Compartir: