Gasto en achegas económicas a organizacións sen fins de lucro e en produtos ecolóxicos. Ano 2011

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Achegas económicas a organizacións sen fins de lucro 25,25 267.370
Ecolóxicos 9,20 97.427
   Lácteos 3,97 42.043
   Cárnicos 1,66 17.549
   Hortícolas 4,91 52.019
   Ovos 2,21 23.369
   Outros produtos 4,36 46.199

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
10-07-2013
Compartir: