Gasto en achegas económicas a organizacións sen fins de lucro e en produtos ecolóxicos. Ano 2011

Espazo=Galicia
  Gasto medio anual (euros)
Achegas económicas a organizacións sen fins de lucro 180,87
Ecolóxicos 522,70
   Lácteos 321,11
   Cárnicos 406,50
   Hortícolas 283,06
   Ovos 118,82
   Outros produtos 276,84

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
10-07-2013
Compartir: