Contas de asignación primaria e de distribución secundaria da renda por concellos

Unidade: Euros, euros por habitante
Unidade=Miles de euros Espazo=Lugo
  2000200120022003200420052006200720082009
Conta de asignación da renda primaria
      B.2 EBE 168.182 185.939 192.056 197.451 220.924 235.705 264.091 282.812 293.092 319.352
      B.3 Rendas Mixtas 875.226 1.026.903 1.072.706 1.116.265 1.254.369 1.308.602 1.499.193 1.567.031 1.509.346 1.471.252
      D.1 Remuneración Asalariados 1.698.959 1.805.995 1.915.770 2.061.313 2.172.185 2.345.021 2.570.320 2.824.844 3.016.550 3.092.478
      D.4 Rendas da Propiedade (Saldo) 255.282 257.613 215.961 232.781 247.173 267.094 308.532 335.081 332.364 311.749
      D.4 Rendas da Propiedade (Recursos) 290.610 298.621 253.085 266.119 280.677 300.876 351.968 407.429 442.213 374.105
      D.4 Rendas da Propiedade (Empregos) -35.328 -41.008 -37.124 -33.338 -33.504 -33.782 -43.436 -72.348 -109.849 -62.356
      B.5 Saldo das rendas primarias bruto 2.997.649 3.276.450 3.396.493 3.607.810 3.894.651 4.156.422 4.642.136 5.009.768 5.151.352 5.194.831
Conta de distribución secundaria da renda
      D.5 Impostos correntes -191.032 -213.243 -239.859 -242.991 -269.539 -299.154 -357.007 -380.185 -407.260 -411.332
      D.61 Cotizacións sociais -532.098 -574.319 -605.329 -644.428 -681.626 -734.778 -799.675 -869.234 -932.851 -956.687
      D.62 Prestacións sociais 889.724 941.391 985.858 1.026.244 1.089.004 1.142.141 1.217.118 1.269.524 1.384.627 1.463.293
      D.7 Outras transferencias correntes (Saldo) 50.243 53.863 55.077 51.694 38.396 43.784 51.067 64.662 58.719 50.353
      D.7 Outras transferencias correntes (Recursos) 325.417 339.982 346.590 364.634 365.534 382.811 399.417 434.886 431.752 397.127
      D.7 Outras transferencias correntes (Empregos) -275.174 -286.119 -291.513 -312.940 -327.138 -339.027 -348.350 -370.224 -373.033 -346.774
      B.6 Renda dispoñible bruta 3.214.486 3.484.142 3.592.240 3.798.329 4.070.886 4.308.415 4.753.639 5.094.535 5.254.587 5.340.458

Fonte: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos
Nota: Os datos dos anos 2008 e 2009 son provisionais
30-03-2012
Compartir: