Contas de asignación primaria e de distribución secundaria da renda por concellos

Unidade: Euros, euros por habitante
Unidade=Miles de euros Espazo=Ourense
  2000200120022003200420052006200720082009
Conta de asignación da renda primaria
      B.2 EBE 182.808 200.646 203.445 206.222 221.900 232.344 254.623 272.385 275.889 299.976
      B.3 Rendas Mixtas 562.504 625.527 661.384 701.255 772.112 856.986 911.018 950.864 1.001.960 1.058.455
      D.1 Remuneración Asalariados 1.625.434 1.720.525 1.840.581 1.960.790 2.065.468 2.230.363 2.417.431 2.629.581 2.749.947 2.787.031
      D.4 Rendas da Propiedade (Saldo) 256.817 262.713 221.781 239.485 255.436 285.877 326.790 352.174 345.454 320.199
      D.4 Rendas da Propiedade (Recursos) 292.022 303.623 258.793 272.699 288.811 319.534 370.412 425.990 455.628 380.989
      D.4 Rendas da Propiedade (Empregos) -35.205 -40.910 -37.012 -33.214 -33.375 -33.657 -43.622 -73.816 -110.174 -60.790
      B.5 Saldo das rendas primarias bruto 2.627.563 2.809.411 2.927.191 3.107.752 3.314.916 3.605.570 3.909.862 4.205.004 4.373.250 4.465.661
Conta de distribución secundaria da renda
      D.5 Impostos correntes -173.145 -193.065 -218.501 -222.117 -241.438 -273.521 -313.852 -334.934 -365.679 -371.367
      D.61 Cotizacións sociais -491.584 -528.135 -564.885 -602.090 -639.401 -685.482 -738.547 -795.299 -838.460 -852.347
      D.62 Prestacións sociais 820.951 868.403 910.462 948.274 1.006.526 1.051.712 1.113.849 1.158.311 1.263.103 1.335.055
      D.7 Outras transferencias correntes (Saldo) 127.274 138.713 138.503 131.939 120.001 118.598 130.477 152.481 149.776 132.607
      D.7 Outras transferencias correntes (Recursos) 391.938 415.418 421.437 435.313 437.491 449.306 472.176 515.160 512.513 469.712
      D.7 Outras transferencias correntes (Empregos) -264.664 -276.705 -282.934 -303.374 -317.490 -330.708 -341.699 -362.679 -362.737 -337.105
      B.6 Renda dispoñible bruta 2.911.059 3.095.327 3.192.770 3.363.758 3.560.604 3.816.877 4.101.789 4.385.563 4.581.990 4.709.609

Fonte: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos
Nota: Os datos dos anos 2008 e 2009 son provisionais
30-03-2012
Compartir: