Contas de asignación primaria e de distribución secundaria da renda por concellos

Unidade: Euros, euros por habitante
Unidade=Miles de euros Espazo=Pontevedra
  2000200120022003200420052006200720082009
Conta de asignación da renda primaria
      B.2 EBE 517.801 570.603 580.646 591.064 658.192 700.156 770.266 830.367 860.617 924.378
      B.3 Rendas Mixtas 1.694.473 1.794.916 1.997.613 2.186.965 2.370.204 2.638.471 2.854.589 3.039.071 3.124.588 3.060.472
      D.1 Remuneración Asalariados 5.849.416 6.193.857 6.637.190 7.055.009 7.430.666 7.934.980 8.772.780 9.597.578 9.969.395 9.839.841
      D.4 Rendas da Propiedade (Saldo) 406.281 407.450 379.604 453.375 495.350 573.840 657.782 675.615 552.055 575.064
      D.4 Rendas da Propiedade (Recursos) 552.771 578.754 533.952 591.345 633.832 713.809 846.779 1.003.176 1.050.059 875.541
      D.4 Rendas da Propiedade (Empregos) -146.490 -171.304 -154.348 -137.970 -138.482 -139.969 -188.997 -327.561 -498.004 -300.477
      B.5 Saldo das rendas primarias bruto 8.467.971 8.966.826 9.595.053 10.286.413 10.954.412 11.847.447 13.055.417 14.142.631 14.506.655 14.399.755
Conta de distribución secundaria da renda
      D.5 Impostos correntes -598.566 -669.760 -766.081 -788.976 -868.311 -972.405 -1.126.663 -1.218.480 -1.291.471 -1.253.114
      D.61 Cotizacións sociais -1.694.368 -1.834.280 -1.972.667 -2.112.759 -2.222.576 -2.390.007 -2.614.490 -2.838.514 -2.978.394 -2.974.667
      D.62 Prestacións sociais 1.805.829 1.930.663 2.059.441 2.147.296 2.282.043 2.492.906 2.688.883 2.857.383 3.186.290 3.482.988
      D.7 Outras transferencias correntes (Saldo) 114.600 126.779 126.527 117.317 79.421 72.677 87.011 112.720 108.952 91.898
      D.7 Outras transferencias correntes (Recursos) 809.663 857.163 878.428 934.114 942.749 978.287 1.027.243 1.120.535 1.127.039 1.043.585
      D.7 Outras transferencias correntes (Empregos) -695.063 -730.384 -751.901 -816.797 -863.328 -905.610 -940.232 -1.007.815 -1.018.087 -951.687
      B.6 Renda dispoñible bruta 8.095.466 8.520.228 9.042.273 9.649.291 10.224.989 11.050.618 12.090.158 13.055.740 13.532.032 13.746.860

Fonte: IGE. Contas de distribución da renda dos fogares por concellos
Nota: Os datos dos anos 2008 e 2009 son provisionais
30-03-2012
Compartir: